21 czerwca 2018

kontakt

 

Klauzula informacyjna dot. kontaktu klienta z Urzędem Miejskim

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kowary, Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Radomski, e-mail: Inspektor Ochrony Danych

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Urzędem Miejskim w Kowarach na podstawie zgody osoby, która nawiązuje kontakt

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, jeśli odpowiedź nie będzie mogła być udzielona niezwłocznie

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie,

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WARUNKACH PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do wykonania czynności, o którą Pan/Pani wnosi. Konieczność podania danych osobowych zasygnalizuje pracownik Urzędu.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie jest realizowane.