16 grudnia 2022

Wegiel

Preferencyjna Sprzedaż Węgla

 

Gmina Miejska Kowary przystępuje do preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w okresach: do 31.12.2022r. oraz 01.01.2023 do 30.04.2023r.

 

 

Elżbieta Zakrzewska
Burmistrz Miasta Kowary
__________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Mieszkańcy Kowar

można już składać wnioski o zakup preferencyjny węgla

po 1 stycznia 2023r.

Wniosek można złożyć:

pisemnie w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach, ul. Zamkowa 5 lub w Urzędzie Miejskim w Kowarach – Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 na parterze ;

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres skrytki ePUAP MOPS: /Mops-Kowary/SkrytkaESP (wówczas należy opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego)

Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku należy dokonać płatności na specjalne konto „węglowe” Gminy Miejskiej Kowary nr: 11 1020 5226 0000 6002 0777 2975.

Z potwierdzeniem wpłaty należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach po odbiór zaświadczenia, na podstawie którego odbierzecie Państwo węgiel ze składu. Nr tel. do kontaktu w MOPS w spr. zaświadczeń:

518 371 798, 75 718 21 13,

W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r., wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony będzie  uprawniony do zakupu zwiększonego w roku 2023, powyżej 1,5 tony limitu jednak nie więcej niż 3 tony łącznie w sezonie grzewczym 2022/2023

Wniosek do pobrania: (pdf), (docx)

Wnioski można również odebrać w urzędzie: BOK pok. nr 1 oraz w MOPS w Kowarach.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Punkty wyznaczone do odbioru węgla dla mieszkańców Kowar to:

  • Skład opału Zygmunt Wesołowski, ul. Jeleniogórska 21 D, 58-530 Kowary,

    nr tel. 692 340 256, 75 761 30 30

  • Skład opału SIMAR, ul. Kościuszki 142, 58-533 Kostrzyca,

    nr tel.507-761-908; 507-968-937

Koszt 1 tony węgla wynosi 1800,- zł brutto (cena nie zawiera kosztu dowozu węgla ze składu opału do miejsca zamieszkania kupującego).

Aby odebrać węgiel ze składu należy wcześniej złożyć wniosek :

– pisemnie w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach, ul. Zamkowa 5 lub w Urzędzie Miejskim w Kowarach – Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 na parterze ;

– lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres skrytki ePUAP MOPS: /Mops-Kowary/SkrytkaESP (wówczas należy opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego),

a następnie, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku, dokonać płatności na specjalne konto „węglowe” Gminy Miejskiej Kowary nr:

11 1020 5226 0000 6002 0777 2975

Z potwierdzeniem wpłaty należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach po odbiór zaświadczenia, na podstawie którego odbierzecie Państwo węgiel ze składu. Nr tel. do kontaktu w MOPS w spr. zaświadczeń 75 718 21 13

W sprawie dostępności węgla proszę kontaktować się z wymienionymi składami opału.

Wniosek do pobrania:

Wniosek o zakup paliwa stałego (pdf)

Wniosek o zakup paliwa stałego (edytowalny – docx)

Wnioski można również odebrać w urzędzie oraz MOPS w Kowarach.


Świadectwa Jakości sprzedawanego węgla:

E-Świadectwo jakości nr SJ/43/Retopal Eko-Gk/FWA/2243260212/2022

E-Świadectwo jakości nr SJ/43/Retopal Eko-Gk/FWA/2243260214/2022

E-Świadectwo jakości nr SJ/43/Ko/FWA/2243260402/2022

E-Świadectwo jakości nr SJ/43/Retopal Eko-Gk/FWA/2243260736/2022

E-Świadectwo jakości nr SJ/43/Ko/FWA/2243260469/2022

E-Świadectwo jakości nr SJ/43/Retopal Eko-Gk/FWA/2243260922/2022

E-Świadectwo jakości nr SJ/43/Retopal Eko-Gk/FWA/2243260920/2022

Certyfikat jakościowy nr 1460099

Certyfikat jakościowy nr 1460100

E-Świadectwo jakości nr SJ/49/Gk/FWA/2249260530/2022

E-Świadectwo jakości nr SJ/49/O/FWA/2249260545/2022

Certyfikat jakościowy nr 1462676

Certyfikat jakościowy nr 1467718

Oświadczenie o pochodzeniu węgla nr FWA/70/543/22/03439

Numer oświadczenia: FWA/70/543/22/05343

Numer oświadczenia: FWA/70/543/22/05339

Oświadczenie o pochodzeniu węgla nr FWA/70/543/22/05322

Oświadczenie o pochodzeniu węgla nr FWA/70/543/22/05323

Numer oświadczenia: FWA/70/543/22/06456

E-Świadectwo jakości nr SJ/49/Gk/FWA/2249260687/2022

Świadectwo jakości nr SJ/49/O/FWA/2249260725/2022

Certyfikat jakościowy nr 1470508

Certyfikat jakościowy nr 1470472

Certyfikat jakościowy nr 1470698

Certyfikat jakościowy nr 1475335

Oświadczenie o pochodzeniu węgla nr FWA/70/543/22/06923

Certyfikat jakościowy nr 1476571

Oświadczenie o pochodzeniu węgla nr FWA/70/543/22/07491

Świadectwo jakości nr SJ/43/Ko/FWA/2243261379/2022

Świadectwo jakości nr SJ/43/Ko/FWA/2343260851/2023

Certyfikat jakościowy nr 1492309

Świadectwo jakości_2343260879

Oświadczenie_FWA/70/543/23/04419

Certyfikat jakościowy 1493002

Świadectwo jakości 2349260426

Certyfikat jakościowy 1493777

Oświadczenie o pochodzeniu węgla nr FWA/70/543/23/04717

Oświadczenie o pochodzeniu węgla nr FWA/70/543/23/04815

Świadectwo jakości 2360261360

Certyfikat jakościowy_1497304

Świadectwo jakości_2360261376

Świadectwo jakości_2360261377

Oświadczenie o pochodzeniu węgla nr FWA/70/543/23/06080

Oświadczenie o pochodzeniu węgla nr FWA/70/543/23/06080

Certyfikat jakościowy 1498218

Certyfikat jakościowy 1498241

Świadectwo jakości 2360261461

Oświadczenie o pochodzeniu węgla 06621

Oświadczenie o pochodzeniu węgla 06622

Certyfikat jakościowy 1499545

Oświadczenie o pochodzeniu węgla nr FWA/70/543/23/06954

Świadectwo jakości nr SJ/49/O/FWA/2349260589/2023

Skip to content