23 stycznia 2020

Logo Miasta Kowary

Logo Miasta Kowary i zasady jego stosowania

 

Logo miasta Kowary powstało w 2019 roku w wyniku prowadzonych rozumów, warsztatów i konsultacji społecznych nadzorowanych przez firmę Publicon.

Pierwsze oficjalne logo miasta nawiązuje szczególnie do tradycji i historii.

Symbolika użyta w sygnecie znaku graficznego nawiązuje bezpośrednio do heraldyki poprzez wykorzystanie symbolu konia natomiast uproszczony ornament będący jednocześnie paternem odnosi się do dawnej sztuki kowalskiej występującej do dziś w elementach kutych bram i zamków w przestrzeni miejskiej jak również do tradycyjnych dywanów smyrneńskich korespondując z przemysłową historią miasta.

Sygnet może funkcjonować jako odrębny element na małych elementach ale może również występować z hasłem Kowary miasto z tradycjami. Hasło pisane typografią nawiązująca do kamiennych witaczy stojących do dziś na obrzeżach miasta.

Logo miasta nie jest zamiennikiem herbu. Oba znaki są oficjalnymi symbolami graficznymi Miasta Kowary, zasady ich wspólnego funkcjonowania szczegółowo określone są w Zasadach stosowania znaku Kowary.

Symboliczne nawiązania logotypu ilustruje ikonografia:

infografika

Zgodnie z uchwałą wprowadzającą logo – znak ten jest własnością prawnie chronioną, w związku z tym wykorzystywanie go bez zgody lub niezgodnie z księgą znaku jest zabronione.

Wykorzystanie logo do celów niekomercyjnych

Możliwości pobrania i wykorzystania logotypu określają Zasady jego stosowania oraz księga znaku.

Zasady stosowania logo miasta

Księga znaku Kowary

Logo do pobrania w celach niekomercyjnych:

Zachęcamy do wykorzystywania logotypu w celach niekomercyjnych.

Do pobrania (plik pdf z logo)

W celu otrzymania logotypu w innych formatach w szczególności: AI, CDR, EPS, PST, SVG prosimy o kontakt pod nr telefonu 75 64 39 231 lub 75 64 56 111

Wykorzystanie logo miasta w celach komercyjnych tj. na produktach i w usługach przeznaczonych do sprzedaży.

Do celów komercyjnych dedykowane jest głownie logo w wariancie Made in Kowary – jest to logotyp mający na celu oznaczenie działań lub produktów, które wyróżniają nas w regionie a nawet w Polsce. Zachęcamy zatem producentów lub usługodawców do znakowania swoich produktów tym znakiem aby stworzyć naszą kowarska bazę niepowtarzalnych produktów lokalnych.

W celu wykorzystania logo do sprzedaży własnych usług lub produktów należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu miejskiego w Kowarach (szczegółowe informacje pod nr te. 75 64 39 231)

Szczegółowych informacji dot. znaku Kowary udzielają pracownicy Urzędu pod nr telefonu 75 64 39 231 oraz 75 64 56 111.

Skip to content