Projekty UE

 W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji realizowane są projekty:

 

 


1. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap I”


2. "Centrum Integracji i Tradycji Miasta"


3. "Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach"

 


w ramach Działania nr 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach pow.10 tys. mieszkańców
w Priorytecie nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)
  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013.  

 

 

Artykuł o rewitalizacji: 

 

 

Ściągnij cały artykuł o rewitalizacji [*.pdf]

 

projektowanie stron internetowych: strimeo.tv