Okienko Przedsiębiorczości

 KOWARSKIE OKIENKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kowarskie Okienko Przedsiębiorczości jest częścią systemu Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości, które pomagać mają przedsiębiorcom prowadzącym lub dopiero chcącym założyć swoją działalność na terenie miasta Kowary.
 
Okienko Przedsiębiorczości służy przedsiębiorcom w czynnościach takich jak min.:
  • dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • dokonywaniem zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • uzupełnianie danych przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji gospodarczej.
 
W przypadku pytań lub wszelkich wątpliwości pracownik prowadzący sprawy ewidencji działalności gospodarczej zawsze służy pomocą na miejscu:
 
Główny specjalista do spraw przedsiębiorczości i ewidencji działalności gospodarczej: Stanisław Kucuk
Kowarskie Okienko Przedsiębiorczości
Urząd Miejski, Referat Spraw Obywatelskich,
ul. 1 Maja 1, 58-530 Kowary
tel. 075 64 39 227, e-mail: dg@kowary.pl
 
Jednolite wzory wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz instrukcja wypełniania znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl
 
Baza kowarskich firm jest dostępna na stronach info-net.com.pl.
 

 
KOMUNIKAT - PKD 2007
 
Od 1 stycznia 2008 roku obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U Nr 251, poz. 1885).
 
 
Nowo tworzone podmioty powinny rejestrować swoją działalność według nowej klasyfikacji PKD 2007. Więcej informacji na stronie GUS.
 
Nowa klasyfikacja, wyjaśnienia do poszczególnych podklas, klucze powiązań pomiędzy klasyfikacjami PKD 2004 a PKD 2007 i odwrotnie są do wglądu na stanowisku ds przedsiębiorczości. Pracownik obsługujący stanowisko udziela wszelkich niezbędnych informacji dokonującym zgłoszenia rejestracji lub zgłoszenia zmiany wpisu.
 

 

KOMUNIKAT z dnia 8 sierpnia 2008 r.

Lokalne Okienko Przedsiębiorczości informuje, że wdrożeniem części priorytetu I Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego zajmuje się Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.
 
Nazwa tego priorytetu brzmi "Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw - Przedsiębiorstwa i Innowacyjność" w zakresie między innymi bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw. Działanie jest skierowane do MŚP (małych i średnich) przedsiębiorstw na dotacje inwestycyjne wspierające innowacyjność oraz dotacje dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat.
 
Tryb składania wniosków jest konkursowy a przewidywany termin naboru wniosków X 2008 r. Bliższe informacje zawarte są na stronie www.rpo.dolnyslask.pl Można też uzyskać informacje pod numerem telefonu 071 798 73 09 lub kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: info.dip@umwd.pl
 


 
Erasmus dla młodych przedsiębiorców
 
Zachęcamy do zapoznania się z Europejskim programem wymiany dla przedsiębiorców "Erasmus dla przedsiębiorców" oraz o ogłoszonym przez Komisję Europejską naborze.

Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy chcą założyć własny biznes, lub już go założyli w ciągu ostatnich trzech lat. Dzięki udziałowi w tym programie odbędą kilkumiesięczny staż (1-6 miesięcy) u doświadczonego przedsiębiorcy, prowadzącego małe lub średnie przedsiębiorstwo w jednym z 27 krajów UE. Komisja Europejska sfinansuje koszty stażu. W zależności od kraju pobytu na stażu młody przedsiębiorca otrzyma miesięcznie 560-1100 euro.

Jak wziąć udział w programie?
Poprzez stronę http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php, należy wypełnić formularz aplikacyjny. Trafi on do InQbatora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, który jest instytucją pośredniczącą w kontakcie między początkującymi przedsiębiorcami, chętnymi do udziału w projekcie, a doświadczonymi firmami. Kandydaci na stażystów, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, podpiszą umowę regulującą warunki wyjazdu.

Termin składania wniosków: 31.05.2012

Więcej informacji na stronie: http://www.innowacje.dolnyslask.pl


 

projektowanie stron internetowych: strimeo.tv