Remont parkietu w SP1 - oferty

Remont parkietu w SP1 - oferty

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej   nr 1

58-530 Kowary  ul. Staszica 16 

tel./ fax  75/ 718 23-91

zaprasza do składania ofert na zadanie 

„Remont  parkietu   w  budynku  sali

gimnastycznej   SP nr 1  w Kowarach”

Szczegółowe  informacje  www.sp1.kowary.pl