Projekt pn. „Śladami przodków” - czesko – polskie korzenie
Projekt pn. „Śladami przodków” - czesko – polskie korzenie

Informujemy, że od lutego do końca października 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach wespół z uczniami z czeskiej Zakladni Skoly ze Svobody nad Upou realizują wspólny projekt pod nazwą „Śladami przodków”.

Głównym celem projektu jest nawiązanie trwałych kontaktów transgranicznych pomiędzy młodzieżą szkolną z Kowar (Polska) i Svobody (Czechy). Poprzez poszerzenie wiedzy o kulturze, tradycji i historii regionu sąsiada, a także integracji dzieci z obu stron granicy nastąpi zacieśnienie więzi pomiędzy polskimi i czeskimi uczniami oraz nauczycielami.

Projekt zakłada organizację dwóch kilkudniowych spotkań po naszej stronie granicy dzieci z obu szkół, w trakcie których uczestnicy będą realizowali program oparty na wcześniej założonych celach. Podsumowaniem projektu będzie spotkanie ewaluacyjne organizatorów projektu z czeskiej i polskiej strony Karkonoszy. Odpowiedzią na działania realizowane w Kowarach będzie wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 na kolejne dwa kilkudniowe spotkania, tym razem już na terenie Czech.

Prezentacji kultury, historii, tradycji polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce przyczyni się do wzajemnego lepszego poznania się, akceptacji oraz da impuls do dalszej współpracy i wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania placówek oświatowych w Polsce i Republice Czeskiej.

Całkowity koszt realizacji projektu po stronie polskiej to 8493,51 euro.

 

Projekt „Śladami przodków” Nr Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000582/ERN/43 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

 ‹ zobacz wszystkie aktualności

projektowanie stron internetowych: strimeo.tv

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (POWT 2007-2013).