Aplikacja "Kiedy Wywóz"
Aplikacja Kiedy Wywóz

Informujemy, iż mieszkańcy Kowar mogą korzystać z mobilnej aplikacji "Kiedy Wywóz".


Aplikacja "Kiedy Wywóz" umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych świadczonych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Kowary.
 

Ponadto, zawiera aktualizowany na bieżąco spis stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) i innych lokalizacji, w których możliwe jest pozostawienie odpadów.
 

Na załączonej ulotce oraz na stronie http://www.kiedywywoz.pl więcej informacji o tym jak korzystać z aplikacj.

zdjęcia
ulotka


‹ zobacz wszystkie aktualności

projektowanie stron internetowych: strimeo.tv

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (POWT 2007-2013).