Ankieta w ramach konsultacji społecznych
Ankieta w ramach konsultacji społecznych

Szanowni Państwo!


Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach - Pani Lucyna Glinka oraz Burmistrz Gminy Kowary - Pani Bożena Wiśniewska, zapraszają mieszkańców Gminy Kowary do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych związanych z przebudową lokalu nr 10 znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 4 w Kowarach i przekształceniem tego lokalu na Filię nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach.

Niniejsza ankieta ma na celu zebranie od mieszkańców Gminy Kowary opinii, dotyczących zamiaru modernizacji pomieszczeń lokalu nr 10 znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 4 pod Filię nr 1 MBP w Kowarach oraz zebraniu informacji, poznaniu oczekiwań i potrzeb Mieszkańców w zakresie funkcjonowania Filii MBP w Kowarach. Prosimy o odpowiedzi na zadane pytania oraz uwagi. Zapytania mają charakter anonimowy i posłużą w celach ewaluacyjnych.

Ankieta będzie dostępna do wypełnienia w dniach 13.03.2017-13.04.2017r. w formie elektronicznej na stronach internetowych: www.mbpkowary.pl oraz www.kowary.pl, a także w formie papierowej: w siedzibie głównej MBP w Kowarach (ul. Szkolna 2) i w aktualnej siedzibie Filii nr 1 MBPw Kowarach (ul. Górna 2).

LINK do ankiety elektronicznej znajduje się na stronie:

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk9-kTtvLWpw25QgWf6hDF-PKNlweJHmNtSzHuYowaitkUUQ/viewform

 

 

 

załączone pliki


‹ zobacz wszystkie aktualności

projektowanie stron internetowych: strimeo.tv

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (POWT 2007-2013).